นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

images 2

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

  • สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ EEP & AKS
  • แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่มีต่อระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
  • พนักงานทุกท่านต้องเข้าใจ และอธิบายได้
  • นโยบายคุณภาพ EEP               Click here 
  • นโยบายคุณภาพ AKS               Click here
  • Renewable Energy Asia 2012 121207