1226406858 

ผังองค์กร (Organization chart)

ผังองค์กร EEP          Click here

ผังองค์กร AKS          Click here

strategy